Neem op
YODO IT-consultancy
Consultancy voor MKB op voor IT en automatisering is waarin Johan Doornenbal uit Leeuwarden, Friesland, zich heeft gespecialiseerd. IT-consultants voor zijn voor grote bedrijven en ondernemingen inmiddels gemeengoed. Het MKB, het midden- en kleinbedrijf, is lange tijd over het hoofd gezien door grote autmatiseerders. Consultants zijn vaak ook domweg te duur voor het MKB, het midden- en kleinbedrijf. Daar begint echter verandering in te komen. Automatisering, het computergebruik, en gebruik van andere intelligente communicatiemiddelen zoals IP-telefonie (VOIP) doen hun opmars in het MKB, het midden- en kleinbedrijf. Veel organisaties in het MKB, het midden- en kleinbedrijf, zijn afhankelijker geworden van hun computernetwerk; meer dan hen lief is. Een computercrash of een stevige virusinfectie in een MKB met het bijbehorende dataverlies is vaak nodig om te beseffen dat er echt iets moet gebeuren op het vlak van databeheer en beveiliging. Hoeveel bedrijven in het MKB, het midden- en kleinbedrijf , hebben niet te maken gehad met leveranciers die voor duizenden euro's aan apparatuur hebben afgezet, zonder dat de echte problemen werden opgelost. Een consultant voor IT en automatisering zoals Johan Doornenbal uit Leeuwarden, Friesland, kan veel computer ellende voorkomen. De kracht van zijn consultancy is de totaalanalyse van informatiesystemen gebruikt door het midden- en kleinbedrijf, het MKB. Er wordt niet alleen gekeken naar software en hardware, netwerkapparatuur of andere randapparatuur. Johan Doornenbal uit Leeuwarden, Friesland, neemt ook uw leveranciers, IT-dienstverleners, beheerders, personeel, informatiestromen en procedures onder de loupe. Wist u dat bij automatisering in het MKB, het Midden- en Kleinbedrijf, de meeste problemen niet onstaan door apparatuur, maar door menselijk falen bij het beheer en gebrekkige procedures? Wie kent niet verhalen van een werknemer die even iets zal installeren op de computer en vervolgens twee dagen kwijt is met het herstellen van de schade? YODO IT Consultancy, Leeuwarden, Friesland, kan niet alleen orde in de chaos brengen. YODO IT Consultancy, Leeuwarden, Friesland, kan u veel ergernis en automatiseringsproblemen besparen.

inhoud: waarom? | specifiek midden- en kleinbedrijf | werkwijze | wat levert het op?

IT-Consultancy voor midden- en kleinbedrijf

WAAROM?
Vanwege eenmansbedrijfjes waar computerproblemen tot grote ergernis leiden.
Vanwege kleine en middelgrote organisaties die de laatste jaren steeds afhankelijker geworden zijn van hun systeem dat uitgroeide uit tot een complex, moeilijk te onderhouden geheel. De computer hobbyïst kan het niet meer aan.
Vanwege nieuwe technieken en mogelijkheden die zich in hoog tempo aandienen.
Vanwege automatisering die is uitgegroeid tot een slecht functionerende lappendeken waar het management niet echt meer grip op heeft.
Vanwege hoge lopende kosten voor een systeem dat alleen ter ondersteuning zou moeten dienen.

CONSULTANCY SPECIFIEK VOOR MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF
Omdat hoog opgeleide IT-ers te kostbaar zijn om in dienst te hebben.
Omdat midden- en kleinbedrijf in de regel overgeleverd lijkt aan leveranciers die hun eigen visie volgen (producten willen verkopen) wat niet altijd strookt met het belang van de organisatie.
Omdat grote automatiseerders met dure, vaak veel te zware oplossingen aankomen.
Omdat het ook voor kleine ondernemers van belang is een visie op automatisering te ontwikkelen: zowel wat betreft het beheersen van de kosten als voordeel te behalen uit nieuwe en toekomstige (communicatie- en informatie-) technieken.
Omdat Yodo Consultancy voor totaal-aanpak staat. Niet alleen de techniek, maar zeker ook de procedures en het personeel.
Omdat Johan Doornenbal tarieven hanteert die betaalbaar zijn voor midden- en kleinbedrijf en extra lage tarieven heeft voor non-profit organistaties.

WERKWIJZE
Iedere situatie zal om maatwerk vragen. De praktijk leert echter dat een succesvol proces globaal in te delen valt in drie fases, die elk zo kort mogelijk van duur zouden moeten zijn:
FASE 1: Analyse van de huidige situatie, de knelpunten en de wensen. Deze fase wordt afgesloten met een bijeenkomst waar Johan helder en begrijpelijk verslag doet en u helpt met het afwegen van de diverse oplossingen. Na deze fase hebt u niet alleen een duidelijk beeld van uw automatisering (functioneel en financieel) maar ook voldoende doorzicht om zelf verantwoordelijke keuzes te maken naar de toekomst toe.
FASE 2: De implementatie van de gekozen oplossing. Johan kan u desgewenst hierbij begeleiden of zelf als projectleider functioneren. Zijn ervaring en kennis kan hij voor u inzetten bij het vinden van geschikte producten, leveranciers en dienstverleners, het ontwerpen en implementeren van procedures en bij het scholen of eventueel aannemen van personeel.
FASE 3: Evaluatie. Na een korte analyse van de nieuw ontstane situatie volgt een bijeenkomst waarin bekeken wordt of de verwachtingen, geschapen in de eerste fase, zijn uitgekomen. Hieruit kunnen nieuwe adviezen voor de toekomst voortkomen.

WAT LEVERT HET OP?
Consultancy kost geld. In ruil daarvoor bent u geen tijd kwijt om u te verdiepen in een vakgebied dat niet het uwe is. Bent u verzekerd van onafhankelijk advies. Krijgt u een oplossing voor - vaak slepende - problemen. Is het niet ondenkbaar dat u kosten gaat besparen op uw automatisering. Weet u zeker dat u doelgericht investeert want u begrijpt uw gemaakte keuzes. Hebt u niet de frustratie van verkeerd gekozen oplossingen. Hebt u geen enkele verplichting omdat Johan zijn diensten op freelance basis aanbiedt.

 


 

 

DE COMPUTER HOBBYÏST KAN HET NIET MEER AAN ......

 

 

 

HOOG OPGELEIDE IT-ERS ZIJN TE DUUR .....

 

TOTAAL AANPAK; NIET ALLEEN DE TECHNIEK ...

 

 

 

DRIE FASES .....

 

 

 

 

 

VERZEKERD VAN ONAFHANKELIJK ADVIES ....